Podijeli članak

Lokalni odbor organizacije studenata prava i mladih pravnika ELSA MOSTAR (The European Law Students' Association) organizirao je danas seminar „Otkaz ugovora o radu“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 

Predavači na seminaru bili su prof. dr. sc. Ivo Rozić te odvjetnik Sadudin Zaklan. Predavanje je bilo namijenjeno svim studentima prava te svim pravnicima kako bi stekli znanje o otkazu ugovora o radu te proširili već stečeno prijašnje znanje.

Profesor radnog prava prof. dr. sc. Ivo Rozić sudionike je upoznao materijalnim dijelom otkaza ugovora o radu sukladno odredbama Zakona o radu FBiH, dok je odvjetnik Sadudin Zaklan sudionike upoznao sa samim postupkom otkaza ugovora o radu uz simulaciju postupka u praksi. 

Generalni sponzor seminara „Otkaz ugovora o radu“ bio je Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na kome je prisustvovalo 90-ak sudionika, priopćeno je iz Else Mostar.