Podijeli članak

Nakon jučerašnjeg potresa u Mostaru, građani su prijavili štete:

Miroslav Pehar ulica Rodočkih branitelja br.6D (stara sokolova zgrada) pao dimnjak,

Pozorište lutaka, pao kamen (obelisk) 30 kg sa krova,

Kosović Jagodina, Rodočkih branitelja 46H , pao dimnjak,

Tipura Almir, Zalik LD13, napuklo stubište i zid u zgradi,

Maksumić Adem, Zalik Z1D1, napukao zid na zgradi

Kordić Ante, Karla Batka 15 ispod Brkanovog Brda ,napukao zid i fasada i pao na osobni automobil,

Mujan Husein Podgorani , napukao nosivi zid od kuće,

Mirsad Behram Zalik Z2LC, napuknuće u zgradi od 1 do 5-og kata,

Mario Miličević Rudarska ulica192, urušio se dimnjak na zgradi,

Aida Rustempašić, Zalik 4CL21, popucali zidovi na 10-12 stanova,

Sofija Bevanda, Rudarska 190 A, popucali zidovi u kući,

Mičijević Omer, Rabina, ispucala fasada na lokalnoj Džamiji i pale ploče sa Minareta,

Eldin Stranjak,Kočine, pukao potporni zid dužine 10-12 metara pored glavne prometnice, prijeti opasnost da se sruši,

Ševko Peco, Univerzitet Džemal Bjedić, napukao zid na Nastavničkom fakultetu ( zgrada MO-sporta), zidovi još par objekata,

JU Sredjna Građevinska škola Mostar, SEŠ i SUŠ , Konak bb , na drugom katu u učionicama kao i u hodniku , na plafonu nastale pukotine te je došlo do opadanja maltera, te se po cijeloj školi nalaze manje površinske naprsline. Pukotine u hodniku su dovele dougibanja plafona koji svakog trenutka može da se uruši.

Dražen Raič, Ante Starčevića 76, napukao zid u dječijoj sobi,

Koš Alen Zalik lamella br.5, napukao zid u zgradi,

Zoran Škipina, Šantićeva br.24, poremećena cigla, navodi se u priopćenju iz Grada Mostara.