Podijeli članak

Kako u BiH ne postoje dostupni sveobuhvatni javni podaci o nasilju nad djecom, teško je reći koji oblici nasilja prevladavaju u BiH. Prema istraživanju višestrukih sektorskih indikatora, koje je UNICEF provodio u razdoblju 2010. - 2011. godine, 55 posto djece uzrasta od 2. do 14. godine doživjelo je nasilnu disciplinu (fizičko kažnjavanje i/ili psihološku agresiju) u kući, piše Večernji list BiH. 

Često skriveno

Postoje i povećani rizici povezani s korištenjem interneta, kao što su seksualna eksploatacija i zlostavljanje djece na mreži. Institucije socijalne zaštite, pravosuđa, policije, obrazovanja i zdravlja imaju važnu ulogu u prevenciji i odgovoru na nasilje nad djecom. Nasilje nad djecom je često skriveno, pogotovo ako je počinjeno u kući. U BiH nema jedne institucije koja se bavi djecom žrtvama nasilja. Odgovornosti su podijeljene na različitim razinama upravljanja - entiteti, županija, općina, kao i u različitim sektorima. Posljednjih godina, osobito od stupanja na snagu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, od 2013. godine, broj prijavljenih slučajeva kontinuirano raste. To je, pokazuju analize, rezultat toga da su građani stekli povjerenje u institucije. Statistički podaci se iz godine u godinu mijenjaju. Tako je 2006. i 2007. godine relativno mali broj prijavljenih nasilja, oko 300. U ovom trenutku broj prijavljenih slučajeva nasilja, u odnosu na taj broj, znatno je veći. U 2017. prijavljeno je 1687 nasilja. U 2016. bilo je oko 1500 prijava. Danas na području SŽ-a ima više od 300 izrečenih mjera u jednoj godini za nasilje u obitelji. Kada se kaže nasilje u obitelji, tu se uglavnom misli na nasilje bračnih partnera gdje je najčešće počinitelj nasilja muž, a djeca su u malom postotku izravne žrtve nasilja.

Teško evidentirati

Međutim, u svim situacijama gdje je prijavljeno nasilje, nažalost, djeca su neizravne žrtve. Broj djece, neizravnih žrtava nasilja u SŽ-u, ide i do broja 700.

Doznajemo i kako je čak bilo slučajeva da djeca prijavljuju kako njihovi roditelji ugovaraju brak između punoljetne i maloljetne osobe. No, nažalost, i teorija i praksa pokazuju da je fizičko nasilje najprisutnije. Ono je vidljivo. Psihičko, odnosno emocionalno, nasilje nad djecom je puno teže evidentirati.