Podijeli članak

Nova akademska 2015./2016. godina za studente prvih godina preddiplomskih studija svih fakulteta Sveučilišta u Mostaru započela je u ponedjeljak, 5. listopada.

Budući da se većina studenata slaže kako je studiranje u Mostaru postalo preskupo i da cijene školarina iz godine u godinu postaju sve više, odlučili smo se raspitati kolike su cijene školarina na fakultetima u novoj akademskoj godini na Sveučilištu u Mostaru.

"Cijena studija u akademskoj godini 2015./2016. gotovo je nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu, osim nekih manjih povećanja, a cjelokupni natječaj može se pronaći se na našoj internetskoj stranici", kazao je pomoćnik rektorice za nastavu i studente Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Vojo Višekruna te dodao da su te promjene uglavnom u dislociranoj nastavi, gdje su troškovi studiranja nešto veći nego u Mostaru.

Redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva na Sveučilištu u Mostaru pri upisu plaćaju 200 konvertibilnih maraka po semestru, odnosno 400 KM za akademsku godinu, dok je cijena studija za redovite i izvanredne studente uz plaćanje jednaka.

Najniža cijena studija za redoviti i izvanredni studij uz plaćanje na Sveučilištu jeste na Ekonomskom fakultetu, gdje se preddiplomski i stručni studij plaćaju 600 KM po semestru, odnosno 1200 KM za ak. godinu.

Na Filozofskom fakultetu cijena redovitog i izvanrednog studija uz plaćanje iznosi 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za akademsku godinu, uz izuzetak novootvorenog studija Logopedije gdje troškovi studiranja iznose 1000 KM po semestru, odnosno 2000 KM za ak. godinu. 

Također, ukoliko se na FF-u jedan od dvopredmetnih studija upisuje redovito, a drugi redovito uz plaćanje, tada se po semestru plaća 475 KM, odnosno 950 KM za ak. godinu (200 za redoviti studij i 750 za redoviti uz plaćanje).

Valja napomenuti i da se na FF-u redovitim studentima preddiplomskih studija koji sami plaćaju studij i izvanrednim studentima preddiplomskih studija može uz zamolbu odobriti prijelaz na redoviti studij uz potporu Ministarstva pod uvjetom da su položili sve ispite iz godine koju studiraju i ostvarili prosjek ocjena 4,5 na redovitim ispitnim rokovima.

Cijena studija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (PMF) iznosi 750 KM po semestru, s tim da su troškovi Stručnog studija kineziologije i Edukacijske rehabilitacije 1000 KM po semestru.
Studij glazbene umjetnosti iznosi 750 KM po semestru, a Instrumentalni smjer 1000 KM po semestru, odnosno 2000 KM za ak. godinu.

Troškovi studija za studente uz plaćanje na Građevinskom i Pravnom fakultetu iznose 750 KM po semestru, kao i na Akademiji likovnih umjetnosti, tj. 1500 KM u jednoj akademskoj godini.

Nešto veća cijena studiranja jeste na Fakultetu strojarstva i računarstva i iznosi 800 KM po semestru, dok je Stručni studij strojarstva i računarstva 900 KM po semestru, koliko su ujedno i troškovi studiranja na Fakultetu zdravstvenih studija za jedan semestar, odnosno 1800 KM za akademsku godinu.

Na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Studij agronomije iznosi 700 KM po semestru, dok Studij prehrambene tehnologije košta 900 KM po semestru.

Najviše cijene studija na Sveučilištu u Mostaru iznose na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu, gdje jedan semestar košta 1500 KM, odnosno 3000 KM jedna akademska godina.

Pogled.ba