Podijeli članak

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa, koju je podnijela ova sadašnja općina.

U obrazloženju inicijative navedeno je da Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturno­povijesno i prirodno naslijeđe te da je njeno područje bilo naseljeno još u prapovijesti. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene Djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima, prenosi N1. 

Stoga je Vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uvjet da gradom bude proglašena kao općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nositelja izrade nacrta zakona.

Danas nije prihvaćena inicijativa za donošenje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Općini Ravno. Ocijenjeno je da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.