Podijeli članak

U tekstilnoj, kožnoj industriji i ostalim niskoakumulacijskim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz, Vlada Federacije BiH donijela je niz stimultaivnih mjera radi jačanja konkurentnosti na inozemnom tržištu, između kojih je i povećanje koeficijenta za plaće djelatnika, piše Večernji list BiH. U najnovijoj odluci koju je usvojio i Parlament Federacije BiH produljena je primjena Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima na dvije godine.

Osnovice

Njime je propisano plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29 ako se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH. Zakon je donesen, kako piše u odluci, “u cilju stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radnointenzivnim i, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranja uvjeta za veću zainteresiranost za investicijska ulaganja u ovaj sektor”.

Novi Zakon, prema obrazloženju Vlade FBiH, sadrži i određena izuzeća i povlaštene osnovice na koje se vrši obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima uglja te niskoakumulativnim djelatnostima, kao što su tekstilna, kožna i industrija obuće, te stari zanati. I dalje su ostale niske osnovice i za samostalne poduzetnike u obrtu i srodnim djelatnostima, kao i poljoprivredi i šumarstvu.

Također su ostala izuzeća s nižim osnovicama za poduzetnike koji plaćaju dohodak u paušalnom iznosu, i to za osiguranike koji obavljaju niskoakumulacijske djelatnosti starih tradicionalnih zanata utvrđenih posebnim propisom, te poljoprivrednu djelatnost i prijevoznike s jednim prijevoznim sredstvom. Zakon stvara pravnu osnovu za učinkovitije evidentiranje, naplatu i kontrolu svih doprinosa za obvezna osiguranja, te za usuglašavanje obuhvata primanja na koja se plaćaju doprinosi i usuglašavanje zbirne stope na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

Još prije četiri godine tadašnji ministar financija u Vladi FBiH Ante Krajina kazao je “kako su u izmjenu Zakona o doprinosima krenuli nakon razgovora s Udruženjem tekstila, kože i obuće FBiH koje je to i tražilo. Ovo se ostvaruje kroz plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu ako se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH”.

Državni poticaji

Sektor tekstila, kože i obuće u FBiH u stalnoj je ekspanziji, te je u stalnom u porastu, kako broj poduzeća tako i broj zaposlenih, jer je riječ o djelatnostima koje najbrže zapošljavaju ljude, ali i koje ostvaruju konstantan rast izvoza. U Strategiji razvoja industrije tekstila, odjeće kože i obuće koja je rađena na rok do 2023. godine, traži se intenzivnije davanje državnih poticaja industriji tekstila, odjeće kože i obuće.

“U slučaju da država ne stane iza ove industrijske grane i opredijeli se da ona nema perspektivu, posljedice bi za nju bile nesagledive. Većina sadašnjih proizvodnih pogona obustavila bi proizvodne aktivnosti, a najveći broj zaposlenika ostao bi bez posla”, piše u strategiji..