Podijeli članak

Obilježavanje Svjetskog dana pošte u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo nastavljeno je u svečanoj atmosferi predstavljanjem prigodne dječije poštanske marke pod nazivom "Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama - Los Rosales" iz Mostara, autora Adija Šetke.

Dječija marka otisakana je u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti od 0,90 KM. Također je otiskan i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada. 

Direktor BH Pošte Mirsad Mujić primio je autora marke i direktoricu Centra, Mirnu Mezit te im uručio prvi tiskani primjerak marke i zahvalnice za uspješnu suradnju, priopćeno je iz BH Pošte.

Izdavanjem poštanske marke posvećene Centru "Los Rosales" BH Pošta je dala podršku radu te ustanove i njihovom nastojanju da pomognu djeci i mladima sa teškoćama u razvoju.

Centar za djecu i mlade sa posebnim potrebama "Los Rosales" Mostar osnovan je 1997. godine, kao jedinstven i specifičan pravni subjekt u kojem se kroz nekoliko segmenata rada (vrtić, osnovna škola, razne radionice itd.) obrazuju, odgajaju, socijaliziraju, radno osposobljavaju i rehabilitiraju djeca i mladi sa lakšim, umjerenim i kombinovanim poteškoćama u psihofizičkom razvoju, uzrasta od dvije do 45 godina starosti.

Ta ustanova ima 130 korisnika koji svakodnevno koriste sve usluge koje Centar pruža.