Podijeli članak

Kreditini rast u Bosni i Hercegovini pod uticajem korona krize nastavio je usporavati i u svibnju, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine, izvještava Indikator.ba.

Ukupni kreditni plasmani iznosili su u svibnju ove godine 20,26 milijardi KM i smanjeni su za više od 500 milijuna KM ili za 2,5 posto u odnosu na kraj 2019. godine kada su iznosili 20,77 milijardi KM.

Kreditni rast u svibnju ove u odnosu na svibanj 2019. godine iznosio je "mršavih" 0,93 posto, što je najniže u posljednjih nekoliko godina.

Osipanje kreditne aktivnosti banaka naročito je nastupilo nakon ožujka ove godine, što se poklapa sa izbijanjem panedmije koronavirusa. U travnju ukupni krediti bili su manji za oko 186 milijuna KM u odnosu na ožujak, a u svibnju u odnosu na travanj manji su za oko 36 milijuna KM.

Još u ožujku trend je bio pozitivan, saldo ukupnih kredita imao je rast za nešto više od 50 milijuna KM u odnosu na veljaču.

Kreditiranje stanovništvu, koje je u ožujku ove godine bilo doseglo iznos od 9,90 milijardi KM, doživjelo je pad za nešto više od 100 milijuna KM u travnju i svibnju da bi u svibnju ukupni saldo iznosio 9,79 miljardi KM. Također, za nešto više od 100 milijuna smanjeno je i kreditiranje privatnih poduzeća te je na kraju svibnja ukupni saldo iznosio 8,74 milijarde KM.

I dok je kreditiranje vlada entiteta, vlada županija, kao i javnih poduzeća bilježilo blaži pad, kreditiranje općina poraslo je u ovoj godini iznosivši ukupno 327,5 milijuna KM.