Podijeli članak

Aluminij Mostar će uskoro dobiti milijun maraka za plaće, održavanje opreme i za troškove električne energije.

Ero.tel je u posjedu Odluke kojom se zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu financija podnese Zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za isplatu sredstava Aluminiju Mostar u iznosu od 400.000,00 KM za financiranje troškova električne energije za tri mjeseca.

Također, zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi i Vladi FBiH dostavi na usvajanje Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH u iznosu od 600.000,00 KM za isplatu dvije plaće i održavanje opreme u Aluminiju Mostar.