Citat dana

04.07.2013 "Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga promatrate kako se ponaša kad se nešto dijeli besplatno."
Ivo Andrić
03.07.2013 Čovjek koji više nije dijete, ne može osjetiti više nikakvo zadovoljstvo u životu.
Charlie Chaplin
 
02.07.2013 "Knjigama se događa isto što i djevojkama: upravo se one najbolje, najdostojnije i najdulje zanemaruju."
Ludwig Andreas Feuerbach
01.07.2013 Bolje je poslovati s ljudima koji nešto žele nego s onima koji su postigli što su htjeli.
Francis Bacon
 
30.06.2013 "Dok ne cijenite sebe, nećete cijenit ni svoje vrijeme. Dok ne cijenite svoje vrijeme, nećete ništa učiniti s njim."
M. Scott Peck
30.06.2013 “Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija, je ključ da otključamo naše mogućnosti.”

Winston Churchill
29.06.2013 "Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube."

William Shakespeare
28.06.2013 "Ako prilike čine čovjeka, onda valja prilike učiniti ljudskima."

Karl Marx
27.06.2013 Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.

Bertrand Russell
25.06.2013 "Televizija je izmišljena zato da bi i nepismeni imali razloga da nose naočale."

Marlon Brando