Citat dana

15.12.2017 "Um traži, ali srce nalazi". George Sand
14.12.2017 "Dobre izreke i dobre večere. Bilo bi još bolje kada bi ih se dobro držali". William Shakespeare
12.12.2017 "Poslije svake pobjede nastaju krize", Ivo Andrić
11.12.2017 "Najbolja vlada je ona koja vlada najmanje."
Henry David Thoreau
10.12.2017 "Uvrede su razlozi onih koji nisu u pravu."
Jean Jacques Rousseau
09.12.2017 "Nitko iz života ne izlazi tako kako je ušao", Epikur
07.12.2017 "Gdje je poštenje, tamo je povjerenje". Publilius Syrus Publilije
05.12.2017 "Sve što vam treba u životu je neznanje i samouvjerenost; i uspjeh je osiguran."
Mark Twain
02.12.2017 "Meni je potrebno more jer me ono uči."
Pablo Neruda
01.12.2017 "Sloboda znači prije svega ne lagati. Tako gdje se množi laž, najavljuje se tiranija ili se ona nastavlja."
Albert Camus
30.11.2017 "Suočite se sa stvarnošću kakva jest, a ne kakva je bila ili kakvu želite."
Jack Welch
28.11.2017 "Kakve su ti uobičajene misli, takva će biti i narav tvoje duše – jer misli duši daju boju". Marko Aurelije